Telefony

Sekretariat Prezesa Zarządu
74 865-10-60

Wytwórnia Betonów
74 865-10-73

Wytwórnia Mas Bitumicznych
w Kłodzku 74 865-10-70

Wytwórnia Mas Bitumicznych
w Bystrzycy Kł. 74 865-10-70

Dział Sprzętu i Transportu
74 865-10-67

Wizyt:
Dzisiaj: 0Wszystkich: 48373

Wytwórnia mas bitumicznych

Produkcja całego asortymentu mas bitumicznych na warstwy ścieralne, wiążące i podbudowy.

  • Kontakt i dojazd

    Wytwórnia Mas Bitumicznych w Kłodzku:
    57 – 300 Kłodzko, ulica Mickiewicza, tel. 74 865-10-70

    Wytwórni Mas Bitumicznych w Bystrzycy Kłodzkiej:
    57 – 500 Bystrzyca Kłodzka, ulica Zamenhofa 40, tel. 74 865-10-70