Telefony

Sekretariat Prezesa Zarządu
74 865-10-60

Wytwórnia Betonów
74 865-10-73

Wytwórnia Mas Bitumicznych
w Kłodzku 74 865-10-70

Wytwórnia Mas Bitumicznych
w Bystrzycy Kł. 74 865-10-70

Dział Sprzętu i Transportu
74 865-10-67

Wizyt:
Dzisiaj: 0Wszystkich: 48373

Nasza oferta

Oferta PRD-M DROGMOST Sp. z o.o.:

  • kompleksowa budowa, przebudowa, modernizacja i remonty dróg, ulic, obiektów mostowych oraz małej architektury drogowej
  • produkcja całego asortymentu mas bitumicznych na warstwy ścieralne, wiążące i podbudowy
  • produkcja betonów cementowych żwirowych i grysowych, gruntu stabilizowanego cementem, zapraw cementowych i podsypek cementowo-piaskowych
  • transport asortymentu betonowego betonomieszarkami samochodowymi wraz z rozładunkiem pompą o wysięgu 32 m według życzenia Zamawiającego
  • usługi skrapiania podbudowy i nawierzchni emulsją asfaltową
  • sprzedaż emulsji asfaltowej
  • usługi sprzętem budowlanym
  • przewozy przyczepami niskopodwoziowymi