Telefony

Sekretariat Prezesa Zarządu
74 865-10-60

Wytwórnia Betonów
74 865-10-73

Wytwórnia Mas Bitumicznych
w Kłodzku 74 865-10-70

Wytwórnia Mas Bitumicznych
w Bystrzycy Kł. 74 865-10-70

Dział Sprzętu i Transportu
74 865-10-67

Wizyt:
Dzisiaj: 0Wszystkich: 48373

Kontakt

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp. z o.o. w Kłodzku

Główna siedziba firmy:
57 – 300 Kłodzko, ulica Objazdowa 24

Siedziba Wytwórni Betonów i Kierownictwa Robót Mostowych:
57 – 300 Kłodzko, ulica Objazdowa 20

Siedziba Wytwórni Mas Bitumicznych i Kierownictwa Robót Drogowych w Kłodzku:
57 – 300 Kłodzko, ulica Mickiewicza

Siedziba Wytwórni Mas Bitumicznych i Kierownictwa Robót Drogowych w Bystrzycy Kłodzkiej:
57 – 500 Bystrzyca Kłodzka, ulica Zamenhofa 40

Kontakty:
Sekretariat Prezesa Zarządu: 74 865-10-60
Wytwórnia Betonów: 74 865-10-73
E-mail: betoniarnia@drogmost.com
Wytwórnia Mas Bitumicznych w Kłodzku: 74 865-10-70
Wytwórnia Mas Bitumicznych w Bystrzycy Kłodzkiej: 74 865-10-70
Dział Sprzętu i Transportu: 74 865-10-67
Dział Kadr: 74 865-10-64
Dział Przygotowania Produkcji: 74 865-10-66
Księgowość: 74 865-10-69
Fax: 74 865-10-61
E-mail: sekretariat@drogmost.com

Formularz kontaktowy